Personinformasjon

Aktuell personinformasjon som vi samler inn begrenser seg til navn, adresse, telefonnummer, e-post og eventuelt nettside.

Personopplysninger behandles i overenstemmelse med de krav som følger av Personvernlovgivningen (personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31), personopplysningsforskriften av 15. desember 2000 nr. 1265 og EUs generelle personvernforordning nr. 2016/679 (GDPR)